Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6004527 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), υπάρχουν 32 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης (9 σε ιδιωτικούς και 23 σε δημόσιους) ( (Κωδ Μαθήματος: ΔΠΑ 100) στο εαρινό εξάμηνο, για την περίοδο 16/03/2024 έως 15/05/2024. Δείτεο το σχετικό αρχείο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 05/2/2024.

Κατηγορία: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ