Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αγγελία εργασίας για τη θέση Οικονομικού/Διοικητικού στελέχους (Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Διοικητική Υποστήριξη)

Από το Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ζητείται άτομο για θέση Οικονομικού/Διοικητικού στελέχους (Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Διοικητική Υποστήριξη).

Απαραίτητα Προσόντα:

• Άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στο μητρώο της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) / Ηλικία από 25 έως 45 ετών.

• Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολής Οικονομικής Κατεύθυνσης (Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ.α.).

• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Επιθυμητά Προσόντα: • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

• Προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο (εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών προγραμμάτων, συμβουλευτική επιχειρήσεων, κ.α.).

• Γνώση χρήσης εμπορικολογιστικής εφαρμογής.

• Άδεια οδήγησης Ι.Χ. ή/και μηχανής.

Η απασχόληση αφορά, αρχικά, ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Παρέχονται εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης καθώς και δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης στην συνέχεια.

Αποστολή Βιογραφικών μόνο μέσω email στο info@zampetakis.com μέχρι 23/03/2024.