Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

2024 DUO‐Korea Fellowship Programme

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Μαΐου 2024 (τοπική ώρα Κορέας).

Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2024 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό
να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Τα απαραίτητα έγγραφα (αίτηση κλπ), εδώ.

Σημείωση: το DUO‐Korea απαιτεί την ανταλλαγή δύο φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ενός συνεργατικού έργου. Μπορούν να συμμετέχουν Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα στην Κορέα ή σε μία από τις 30 ευρωπαϊκές χώρες μέλη του Οργανισμού ASEM, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος.