Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΕΕ 2023-2024

ΣΣας ανακοινώνουμε το πρακτικό επιλογής  με τα προσωρινά αποτελέσματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ΕΕ 2023 2024. Δείτε το σχετικό αρχείο. Ενστάσεις υποβάλλονται στην γραμματεία έως τις 26/01/2024.