Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο 01/07/2024-30/09/2024

3η  Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. Έτους 2023-24

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακαδημαϊκών ετών 2022-2023 και 2023-24 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 6004527 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ), του έργου «Χρηματοδοτήσεις
για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης- Τμήμα Φιλολογίας» υπάρχουν 18 διαθέσιμες θέσεις (8 θέσεις σε δημόσιους φορείς και 10 θέσεις σε ιδιωτικούς φορείς) για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδικός Μαθήματος ΠΡΑΣ) για την περίοδο 01/07/2024 έως 30/09/2024.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 03 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Αίτηση