Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση

😷 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Δείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις:...

ANAKOΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023

Δείτε το σχετικό αρχείο με την ανακοίνωσηγια   την ενημερωτική συνάντηση των φοιτητών Τμήματος Ψυχολογίας  Γ' Κύκλου Εαρινό εξαμήνο 2022 2023.

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2023 - 30/09/2023

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023. Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ....

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Έναρξη Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης_2022-2023(3) εκτός ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της κατεύθυνσης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους Φορείς (και όχι από δημόσιους πόρους), διατίθενται 22...

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Έναρξη Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης_2022-2023(3)

 Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη...

Tμήμα Κοινωνιολογίας- Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ΕΕ 2022 2023

Σας ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης Επιλεγέντων φοιτητών  του Τμήματος Κοινωνιολογίας ΕΕ 2022 2023. Ενστάσεις υποβάλλονται στην γραμματεία έως την Δευτέρα 29 Μαίου 2023.

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής 'Ασκησης για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023. Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζονται 5 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης...

Τμήμα Φιλολογίας - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης της Γ΄ Ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης (Γ' Ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης) του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδo 01/07/2023-30/09/2023 Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα...

Τμήμα Φιλολογίας - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης της Β΄ Ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης (Β' Ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης) του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδo 01/07/2023-30/09/2023 Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα...

Θέσεις Πρακτικής στη CKH Group

H CKH Group ανακοινώνει το άνοιγμα θέσεων πρακτικής για φοιτητές του τμήματος Οικονομικών Σπουδών: 'Did you know that more than 10% of today's CKH employees started with an internship and are still...

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Οι φοιτητές/τριες  που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2022-2023

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  για το ακαδ. έτος 2023. Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης - Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2022-2023

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτική Επιστήμης για την περίοδο 01/07 /2023 - 31/08/2023. Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των...

Πίνακας προσωρινής κατάταξης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψυχολογίας Γ' Κύκλος 2022 2023

ΠΔείτε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας για τον Γ' Κύκλο 2022 2023. Ενστάσεις υποβάλλονται από 10/05/2023  έως 16/05/2023 και ώρα 9:00 με την αποστολή σκαναρισμένου και υπογραμμένου...

Ανακοίνωση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Κοινωνιολογίας Ακ. Έτος 2022-2023, Καλοκαιρινή Περίοδος

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με ΜIS: 5184534 του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Κοινωνιολογίας...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης - Ανακοίνωση για νέες θέσεις πρακτικής άσκησης για την περίοδο 01/07/2023-31/08/2023

Λόγω της ανακατανομής των θέσεων Πρακτικής Άσκησης  των Τμημάτων του Πανεπιστήμίου Κρήτης, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης έχει επιπλέον 21 θέσεις πρακτικής άσκησης για την περίοδο 01/07/2023-31/08/2023.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης - Ανακοίνωση για την διεξαγωγή συνεντεύξεων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ότι η διαδικασία των συνεντεύξεων θα...

Θέσεις εργασίας @ ΙΒΜ

Πρόγραμμα: "IBMConsultingAssociates" Σε συνέχεια επικοινωνίας με την εταιρία ΙΒΜ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την περίοδο αυτή αναζητά νέα ταλέντα για 4 θέσεις εργασίας στον Τομέα...

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Vodafone – Software Development | στο Ηράκλειο Κρήτης

Ενημέρωση  από τη Vodafone στο Ηράκλειο Το VodafoneTechHubστο Ηράκλειο, φέρνει το αύριο της τεχνολογίας στην Κρήτη. Εκεί, δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Software Engineers, με πάθος για τις νέες...