ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Π.Μ.Σ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" -ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Μαθηματικά και Εκπαίδευση, άτομα που ενδιαφέρονται και κατέχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους πτυχίο Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Επιστημών Αγωγής ή άλλου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link:

http://math.uoc.gr/ark/GradProgEdu2023-24.pdf