Βιομηχανικά Διδακτορικά

Στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Πρόσκληση καλούνται τα Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, να υποβάλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την Πρόσκληση καθώς και χρήσιμες πληροφορίες στη σελίδα του έργου: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3670&lang=el