Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

Μαθηματικά και Εφαρμογές τους

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Μαΐου 2023.

Λεπτομέρειες στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.